ECサイト用パーツ

バナーパーツ数: 4

バナー配置

メインフレームに使用できるバナー
一列配置

パーツ価格 ¥10,000 + 税

イベントバナー

メインフレームで使えるイベントバナー

パーツ価格 ¥1,000 + 税

費用メモ

※支給されるイベントバナーの場合
バナー制作が必要な場合 1点5,000円

バナー配置

メインフレームに使用できるバナー
二列配置

パーツ価格 ¥20,000 + 税

費用メモ

バナー1点あたり 5,000円

バナー配置

メインフレームに使用できるバナー
三列配置

パーツ価格 ¥30,000 + 税

費用メモ

バナー1点あたり 5,000円